Onze partners

AMCRE

Om onze doelstellingen zo efficiënt mogelijk te dienen en ook om het ontwikkelingsproces duidelijk in de handen van Afrika te leggen, de KS vertegenwoordigd door AMCRE (Association des Amis des Centres de Ressources Educationnelles) een onafhankelijke associatie die erkend is in Senegal. AMCRE onderhoudt de contacten tussen de KS en belanghebbende zowel als uitvoerende associaties. Daarvoor heeft de KS met AMCRE een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin procedures zijn vastgelegd. Ook legt AMCRE op een transparante wijze, verantwoording af van de door haar gevoerde administratie van de KS donaties. Evenals de KS werkt ook AMCRE voor de behartiging van het algemeen nut, zonder winstoogmerk.

AMCRE ( Association des Amis des CRE) is een Sénégalese associatie die de activiteiten van de Kemperstichting coördineert, inspecteert en administreert. AMCRE is een organisatie met een eigen bestuur.

Het bestuur van AMCRE bestaat uit:

functie naam
Voorzitter Babacar Fall
Secretaris Fatou NDiaye
Penningmeester Thierno NDiaye

Contact AMCRE: B.P. 5155 Dakar-Fann, Senegal

UNESCO Clubs

De oudste uitvoerende partners van de Kemperstichting zijn de lokale UNESCO Clubs die zich belast hebben met het beheer van CRE die wij in het Nederlands de naam van ‘Leerherbergen’ hebben gegeven. Voor ons programma voor doven werken wij ook samen met de associaties van doven. In deze vorm van samenwerking zien wij met name de mogelijkheid om in associatief verband effectief voortgang te boeken. Als de verwezelijking van "een beter leven" met onze inzet mogelijk is, dan zal dat van deze lokale partners afhangen.

Leden van UNESCO clubs zijn mensen, meest jongeren die belangeloos de doelstellingen van UNESCO en de VN in het algemeen behartigen. Deze clubs functioneren onafhankelijk van UNESCO en worden ook niet door UNESCO gefinancieerd.

Een aantal van deze UNESCO clubs die zich hebben zich ingezet voor het beheer van een Leerherberg in hun dorp of stadswijk om niet formeel onderwijs te bewerkstelligen en de verwezenlijking van de doelstellingen van UNESCO en de VN.

RFS (Reseau de Foyer de Sourds)

De plaatselijke "Foyers voor doven" zijn verbonden in een netwerk "Reseau de Foyers de Sourds" die hun belangen verdedigd. Ook RFS heeft een overeenkomst van samenwerking afgesloten met AMCRE die hun administratie verzorgt

Het ontstaan van de Leerherbergen

Om daadwerkelijk gevolg te geven aan de oproep ter bevordering van "Onderwijs voor iedereen", lanceerde Jan de Bosch Kemper in 1990 vanuit het regionale bureau van UNESCO voor onderwijs in Afrika, een origineel project: de "Alfabetisering Karavaan". Dit had als doel de bevordering van de verspreiding van les en lees materiaal.

Daar waar de Karavaan langs kwam werd een interactieve tentoonstelling georganiseerd van les en lees materiaal en tevens de eerste steen gelegd voor een "Leerherberg". Hier ondernamen UNESCO Clubs alfabetisering activiteiten. Momenteel zijn deze clubs betrokken bij de uitvoering van KS programma’s en ontwikkelen deze Leerherbergen zich als culturele centra met een veelvoud van activiteiten van plaatselijk belang.

Leerherbergen.

leden van een UNESCO club voor een leerherberg.

Een Leerherberg is een dorpshuis dat wordt beheerd door een vereniging van jongeren. Verschillende educatieve en culturele activiteiten vinden daar plaats. Het is een complex van bescheiden maar aantrekkelijke gebouwen op een (later) omheind terrein in een dorp of vergeten stadswijk.

Jongeren in een leerherberg

Terwijl de UNESCO clubs met Leerherbergen uitvoerende partners van de KS blijven, komen daar nu ook andere belangen groepen bij zoals Verenigingen dan doven en hun vrienden, geïnteresseerd in de alfabetisering van doven en hun integratie in de maatschappij.

Donor partners van de Leerherbergen zijn verenigingen in Nederland, Duitsland en Japan met als voornaamste deelnemer het "UNESCO Centrum Nederland" (UCN).

Voornaamste donateur/partners in het programma voor doven zijn: De "Stichting Vrienden van Effatha" en het "Liliane Fonds" in Nederland (lees verder over het leven in een leerherberg en de locatie van Leerherbergen)

Een dag in een leerherberg.

lees verder

Leerherbergen in Senegal

Voor een kaart van Senegal met daarop aangegeven de plaatsen waar de leerherbergen zich bevinden.

Lees verder
Naar boven