Strategie

De realisatie van activiteiten en de administratie ervan worden zover als mogelijk uitgevoerd door een associatie in Senegal (Association des Centres de Ressources Educationelles "AMCRE") die daar een redelijke vergoeding voor ontvangt. Zodoende zijn dit de enige overhead kosten. Dit heeft tevens tot gevolg dat in Senegal een uitvoerende en begeleidende capaciteit wordt versterkt.

Procedure

Bij de behandeling van aanvragen wordt de volgende procedure gevolgd:

 • aanvragen in het kader van de programma's van de Kemperstichting worden door AMCRE beoordeeld volgens criteria die zijn opgesteld in overleg met het bestuur van de Kemperstichting
 • jaarlijks dient AMCRE deze aanvragen in bij de Kemperstichting en besluit het bestuur welke ervan een donatie kunnnen ontvangen
 • aanvragers die een donatie ontvangen sluiten een contract af met AMCRE die de uitvoering begeleid.
 • de ontvanger van de donatie van de Kemperstichting legt rekenschap af die AMCRE sanctionneerd en aan het bestuur van de Kemperstichting overlegd
 • Het bestuur van de Kemperstichting

  Het bestuur van de Kemperstichting telt negen leden waaronder vertegenwoordigers in Belgie en Frankrijk

  Het bestuur vergadert twee maal per jaar

  Lopende zaken worden afgehandeld door het dagelijks bestuur dat gevormd wordt door de volgende bestuursleden:

  functie naam
  Voorzitter Carla Geus de Bosch Kemper
  Penningmeester Paul de Walick
  Secretaris Wilma Goppel

  Alle bestuursleden hebben gewoond en gewerkt in Afrika

  Het bestuur wordt niet bezoldigd reden waarom de overhead kosten tot een minimum worden beperkt

  Naar boven