Contact


Correspondentieadres : Langeweg 73, 7315 CS Apeldoorn

E-mailadres: secretaris@kemperstichting.nl

Bankrekening : ABN/AMRO Bank rekening nr. NL54ABNA0610929062.

Fiscaalnummer: 8023.82.344

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41158102

Mijn bijdrage

Sluit u aan en wordt alstublieft sponsor

U kunt dat persoonlijk doen, samen met vrienden of in het verband van een vereniging. U kunt ons steunen op verschillende manieren:

Structureel: Met een vast bedrag per periode door middel van een machtiging.

Eénmalig: met een bijdrage aan één van de projecten van de Kemperstichting.

 • 1 Alfabetisering en integratie van doven
 • 2 Beter leven met verworven kennis
 • 3 Functionele Alfabetisering
 • 4 Thematische info en leermodulen

Of met een specifieke bijdrage aan de projecten voor de dove kinderen in Senegal.

 • een subsidie van € 93 per kind/jaar of € 744 per kind voor acht jaar (volledige cursus).
 • opleiding tot docenten in gebarentaal à € 1.525 per cursus.
 • de bouw van een "aanleunklas" voor ca. € 25.000 ( inclusief inrichting en lesmateriaal)
 • leermiddelen voor 265 dove kinderen à € 2.100 (per schooljaar)
 • microkrediet voor werk of scholing voor doven. Van € 500 of € 1.000

Een "aanleunklas" is een klaslokaal voor dove kinderen bij een bestaande basisschool

Nalatenschap: U kunt een legaat bestemmen aan ons werk.

Fiscaal voordeel: De Kemperstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een schenking aan de Kemperstichting kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Op de website van de belasingdienst kunt u een formulier downloaden om een overeenkomst voor een periodieke gift met de Kemperstichting af te sluiten. Dit geeft u de mogelijkheid om een deel van uw gift via uw belasting aangifte terug te krijgen.

hier de link naar de pagina van de belastingdienst:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

Vragen en deelname in ons werk: Mocht U vragen hebben over de inhoud van onze website, meer willen weten of willen deelnemen in ons werk, dan nodigen wij U uit contact met ons op te nemen. Wij kunnen rapporten ter inzage en promotie materiaal ter beschikking stellen.

Bij overmaking van uw bijdrage kunt u vermelden aan welk project u deze bijdrage wilt geven

Omdat wij onze middelen liever ten goede laten komen aan ons programma besteden wij geen geld aan grote reclamecampagnes en geven wij er de voorkeur aan een ‘zeg het voort’ ……… campagne. Stuur daarom deze website door naar al uw vrienden en relaties die geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Wordt vriend van de Kemperstichting

Wij nodigen u uit om voor € 10 per jaar ( een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom) vriend te worden van de Kemperstichting. U wordt dan via onze nieuwsbrief direct op de hoogte gehouden van de voortgang van onze projecten in Senegal.

Om vriend te worden kunt onderstaand formulier invullen

 • Je voornaam *
 • Je achternaam *
 • Je e-mail adres *
 • Je berichtje *

Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Jaarverslag 2021


Ieder jaar stelt de Kemperstichting een jaarverslag op waarin verslag wordt gedaan van alle activiteiten die de Kemperstichting dat kalenderjaar heeft uitgevoerd.

"lees verder"